Tuesday, June 10, 2008

Flowers

The Biggest Swap Ever is all about Flower cards. I got mine in the mail today and they are gorgeous. Check out the site here as there are wonderful cards and new challenges goin on.

Het grootste Ruilmiddel ooit is allen over de kaarten van de Bloem. Ik kreeg mijn vandaag in de post en zij zijn schitterend. Controleer hier de plaats aangezien er prachtige kaarten en nieuwe uitdagingen goin zijn.


This one is made by Ramona Neplenbroek


Dit wordt gemaakt door Ramona Neplenbroek

This one if from Alina Meijer. Check out her blog here.

Dit als van Alina Meijer. Controle uit haar blog hier.


Here is one of the cards I sent. Debbie has it posted on her blog.

1 comment:

Anonymous said...

i love the second one!

Arlene,
Silverdale flowers